Chính sách đổi/trả hàng

Chính sách đổi/trả hàng

Sản phẩm mua tại các kênh bán chính thống của SheaGhana (xem mục hướng dẫn mua hàng) được đổi trả khi gặp 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Sản phẩm giao không đúng đơn hàng mẫu mã.

Trường hợp 2: Sản phẩm bị lỗi do quá trình sản xuất hoặc vận chuyển.
Thời gian giải quyết đổi trả 07 ngày từ thời điểm khách hàng nhận được sản phẩm và chưa sử dụng.